Sorterat avfall får hushåll

I föreningen finns det fem soprum, i samtliga finns kärl för brännbart, komposterbart, pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, plastförpackningar,metallförpackningar,tidningar, lampor och batterier.

OBS. Wellpapp skall vikas ihop och kasseras i container för grovsopor

DSC 0069

Elektronik
Återvinns i gallerbur som finns vid containrar för grovsopor.

Grovsopor
Vid bägge parkeringarna på Kummingatan och Körvelgatan finns containrar för grovsopor uppställda.

OBS. Miljöfarligt avfall och större föremål som sängar stora bord, skåp och garderober ska återvinnas på kommunens återvinningscentraler.

DSC 0068